צוות ההנהלה

שמואל דקר

שמואל דקר

מנכ"ל

איתן דקר

סמנכ"ל

 

ענת דקר

ענת דקר

מנהלת אדמיניסטרטיבית

 

אידה שטוקוב

אידה שטוקוב

מנהל מח' תכנון מסילות רכבת

 

לאוניד שלימוביץ

לאוניד שלימוביץ

מנהלת מח' תכנון כבישים

 

צ'לי דוידוביץ

צ'לי דוידוביץ

מנהל מח' פתוח שטח

אורן דביר

אורן דביר

מנהל סניף חיפה

 

אבי פרידה

אבי פרידה

מנהל מח' אדריכלות