לחברת דקר בניין והנדסה בע"מ מספר מחלקות תכנון שונות המעניקות יכולות תכנון רחבות ומגוונות בדיסציפלינות רבות.

בנוסף בחברה היכולת לתפקד כמתכנן ראשי המרכז את כל תחומי התכנון והתיאום, כך שמזמין העבודה פועל מול משרד תכנון אחד, וזאת במקום עבודה מול צבר מתכננים ויועצים רבים וכתוצאה מכך מאפשר חסכון בזמן ובעלויות מיותרות