תכנון שטח הנדסי

לדקר בניין והנדסה נסיון נרחב בפתוח שטח הנדסי. בתחום הזה לחברה נסיון מוצלח של עבודה מול חיל ההנדסה האמריקאי, משרדי ממשלה, רשויות ומקומיות ואזוריות, גופים ציבוריים ופרטיים רבים.

פרויקטים לדוגמא:

נחשונים
השלמת תכנון בסיס צבאי בעבור הקבלן הזוכה שכללה תכנון פיזי, עבודות עפר, ניקוז, תנועה, תאום מערכות. נבנה ע"י חיל ההנדסה האמריקני במסגרת הסכמים בין הממשלות.
מזמין העבודה: שותפות של החברות א' ארנסון ברן ו- ABB.

מסופי מטען
תכנון מסופי המטען וחלק ממסופי הנוסעים בכניסה למדינת ישראל מתחום מצרים וירדן. העבודות כללו תכנון תנועה ופיתוח שטח הנדסי ב- 3 פרויקטים: מסוף רפיח, מסוף ניצנה ומסוף אלנבי.
מזמין העבודה: רשות שדות התעופה.

נ.ת.ע – הדיפ
תכנון פיתוח שטח שכלל קירות תומכים ועבודות עפר בעבור ה"דיפו" – אזור תפעול ותחזוקה לרכבת הקלה בקרית אריה, פתח תקווה.
מזמין העבודה: חברת נ.ת.ע (נתיבי תנועה עירוניים) – האחראית על הקמת הרק"ל.

"אופק חדש"
תכנון פיתוח שטח, כבישים ותנועה למוצבים בצפון (בעקבות היציאה מלבנון).
מזמין העבודה: מרכז בינוי ענף צפון-צה"ל ומשרד הביטחון.

פרוייקטים