שירותים

תכנון כבישים

המחלקה מונה מהנדסים בעלי ניסיון רב ומוצלח מתכננת כבישים מהירים, מחלפים, כבישים בין עירוניים, עירוניים, הפרדות מפלסיות, תכנון מתחמי מגורים, תעשייה, לוגיסטיקה וכל אשר נדרש בתחום.

פרויקטים לדוגמה:
רמפה מנתיבי איילון צפון אל כביש 5, תל אביב
תכנון רמפה חדשה מכביש 20 צפון (נתיבי איילון) אל כביש 5 באזור צומת גלילות, ביטול צומת מרומזר קיים והסדרי תנועה חדשים, תכנון ניקוז, תיאום תשתיות ותיאום עם כל הרשויות ובעלי התשתיות.
מזמין העבודה: חב' נתיבי איילון.

כביש מוטה גור, רמת גן
כביש דו-מסלולי בן 6 נתיבים באורך של כ – 3.5 ק"מ, בין כביש דורי בקרית אונו לבין דרך 461. העבודה כללה תכנון פיזי, תיאום תשתיות, תיאום עם כל הרשויות (כולל משרד הביטחון ומשרד הבריאות בעלי המקרקעין) ותיאום עם כל בעלי התשתיות.
מזמין העבודה: חב' נתיבי אילון.

כביש משה לוי, רמת גן – קרית אונו
כביש דו-מסלולי בן 6 נתיבים הכולל את הרק"ל, באורך כ-1.5 ק"מ, בין צומת תל השומר לבין רחוב בן גוריון בקרית אונו. כלל תכנון פיזי, תיאום תשתיות ותיאום מול כל הרשויות.

שכונה ברמת בית שמש – תכנון שלדי, בית שמש
תכנית שלדית לשכונת מגורים על שטח של כ-6,000 דונם. כלל תכנון כבישים/תכנון פיזי, עבודות עפר למתחם מגורים של כ-11,000 יח"ד כולל מבנים ציבוריים ומסחריים, כמו כן נעשה תיאום תשתיות מתוכננות ותשתיות קיימות עם כל הרשויות.
מזמין העבודה: משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים.

מתחם ד'1 – בית שמש
תכנון כבישים לתב"ע– 1200 יח"ד על שטח של כ-1650 דונם.

בקרה הנדסית
מתן שרותי בקרה הנדסית לגורמים ציבוריים כמלווה מקצועי למבקרים הפנימיים.
בוררות הנדסית
מנכ"ל החברה, אינג' שמואל דקר מוסמך כבורר מקצועי ונותן את שרותיו כבורר מוסכם בדיונים בתחומים רלבנטיים. כמו כן, אינג' דקר הינו עד מומחה המוכר ע"י כל ערכאות המשפט בארץ.
תיאום ותכנון
במסגרת שירותי המחלקה ניתן שירות של מתכנן / מתאם ראשי המרכז את כל תחומי התכנון והתיאום. מזמין העבודה פועל מול משרד תכנון אחד במקום עבודה מול צבר מתכננים ויועצים רבים ובכך מאפשר חסכון בזמן ובעלויות מיותרות

פרוייקטים