שירותים

ניהול פיקוח ותיאום תכנון

המחלקה עוסקת בניהול פרויקטים, פיקוח עליהם ותיאום תכנון בכל תחומי ההנדסה האזרחית. הניהול והפיקוח מתבצע בתחומים שונים: מבנים (מגורים, תעסוקה, מסחר, תעשייה, חינוך ועוד), פרויקטים תחבורתיים ותשתיות. בנוסף מתן פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח בניהול הקמה, ניהול ביצוע ופתרון בעיות פרטניות.

בקרה הנדסית
מתן שרותי בקרה הנדסית לגורמים ציבוריים כמלווה מקצועי למבקרים הפנימיים.
בוררות הנדסית
מנכ"ל החברה, אינג' שמואל דקר מוסמך כבורר מקצועי ונותן את שרותיו כבורר מוסכם בדיונים בתחומים רלבנטיים. כמו כן, אינג' דקר הינו עד מומחה המוכר ע"י כל ערכאות המשפט בארץ.
תיאום ותכנון
במסגרת שירותי המחלקה ניתן שירות של מתכנן / מתאם ראשי המרכז את כל תחומי התכנון והתיאום. מזמין העבודה פועל מול משרד תכנון אחד במקום עבודה מול צבר מתכננים ויועצים רבים ובכך מאפשר חסכון בזמן ובעלויות מיותרות

פרוייקטים