פתרונות ופרוייקטים

פתרונות

דקר הנדסה מציעה פתרונות במגוון גדול של תחומי פעילות:

תיאום תכנון​

ניהול וביצוע ופיקוח​
bw shutterstock_426500653
 • פרוייקטי תחבורה: כבישים, רכבות, רק"ל, שבילי אופניים
 • פרוייקטי תחבורה: כבישים, רכבות, רק"ל, שבילי אופניים
 • מסחר/תעשיה/לוגיסטיקה/משרדים
 • מגורים
 • תחזוקה

תכנון

תחבורה ותשתיות
bw -shutterstock_121144111
 • כבישים עירוניים
 • כבישים בינעירוניים
 • מחלפים
 • מסילות לרכבות כבדות
 • מסילות לרכבות קלות
 • תנועה
 • רמזורים
 • חניונים
 • שדות תעופה
 • פיתוח שטח הנדסי
 • ניקוז
 • תאום מערכות תשתית
 • תכניות בניין ערים

בקרה

הנדסית וכלכלית
bw shutterstock_558023050
 • בקרה כלכלית/הנדסית על תכנון וביצוע פרוייקטים.
 • בקרה הנדסית על ביצוע פרוייקטים הן למבנים והן לתשתיות
 • בקרה הנדסית על תכנון פרוייקטים הן למבנים והן לתשתיות

שירותים נוספים

הנדסה אזרחית
bw shutterstock_426500653
 • ייעוץ בכל תחומי ההנדסה האזרחית
 • הכנת סקרי הִתכנות
 • הכנת חוזים, מִפרטים, כתבי כמויות ואומדנים
 • בוררות מקצועית
 • פרוייקטים מסווגים עבור משרד הבטחון ותעשיות בטחוניות אחרות