פרוייקטים

תיאום תכנון ניהול ביצוע ופיקוח

תכנון תחבורה ותשתיות

פרוייקטים לדוגמא

קריית אונו

רמות ד' בית שמש

מרכז לוגיסטי שופרסל

ביטוח לאומי

טרמינל 3

חדרה חניון צפוני

מתחם החרש

שערי העיר העתיקה

בקרה משרד התיירות

כיכר כביש 60

בית שמש מסוף אוטובוסים

בית השתתפות בנכסים