דקר בניין והנדסה

ביטוח לאומי

עלות ביצוע
דונם
שטח