דקר בניין והנדסה

בית שמש מסוף אוטובוסים

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע