דקר בניין והנדסה

דימונה - פרוייקט אמנון ליפקין שחק

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע

פרויקט שכונת אמנון ליפקין שחק - דימונה

פרויקט תכנון בדימונה

שכונה צפון-מזרחית