דקר בניין והנדסה

פרוייקטים

,2011-2018

תאורה העיר העתיקה

טקסט תאור

המזמין: ….

אומדן ביצוע
אורך
שטח