דקר בניין והנדסה

חדרה

עלות הפרויקט
דונם
משך ביצוע

חניון חדרה צפוני ומסוף אוטובוסים –

מזמין העבודה: רכבת ישראל. מס' פרויקט 1144

תכנון מסוף אוטובוסים והרחבת חניון לרכב פרטי, טיפול בחניות נכים, חניות להורדת והעלאת נוסעים.