דקר בניין והנדסה

טרמינל 3

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע