דקר בניין והנדסה

מרכז לוגיסטי שופרסל

דונם
מ"ר

הקמת קומפלקס מערכות תשתית ובינוי

היקף כספי של כ-180 מיליון ₪
משמש את החברה כמרכז לוגיסטי ארצי,
כולל שטחים למשרדים (7,200 מ"ר) להנהלת החברה והחברות הבנות.
היקף עבודות הבינוי: 32,000 מ"ר.
שטח הקרקע: כ- 110 דונם.
מזמין העבודה: חברת שופרסל.