דקר בניין והנדסה

פרויקטי בקרה למשרד התיירות​

בקרה והכנת דוחות, בדיקת הפרויקטים המתוכננים והמבוצעים ע"י משרד התיירות ברחבי הארץ. היקף כספי של כ- 350 מליון ₪ במשך 5 שנים.
מזמין העבודה: משרד התיירות.

מיליון
ש"ח