דקר בניין והנדסה

מתחם החרש

עלות ביצוע
משך ביצוע
ימים

ניהול ופיקוח על ביצוע:

בוצע עבור אגף פרוייקטים משולבים בעיריית תל אביב.
עלות ביצוע כ-21 מליון ₪ משך ביצוע כ-5 שנים (כולל הפסקות בין שלבים).