דקר בניין והנדסה

קריית אונו

עלות ביצוע
משך ביצוע
דונם