דקר בניין והנדסה

קריית אונו

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע