דקר בניין והנדסה

קרית גת

יחידות דיור
היקף ביצוע
דונם
שטח

קרית גת מתחם פלוגות תוכנית מפורטת