דקר בניין והנדסה

קרית גת-מתחם פלוגות תוכנית שלד

יחידות דיור
דונם
משך ביצוע


קרית גת מתחם פלוגות תוכנית שלד