דקר בניין והנדסה

בית שמש ד'

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע

תכנית שלדית לשכונת מגורים על שטח של כ-6,000 דונם

מזמין העבודה: משרד הבינוי והשיכון – מחוז ירושלים.

תכנון תב"ע לכבישים ופיתוח שכונת מגורים חדשה בבית שמש ל- 2,500 יח"ד על שטח של כ- 1,500 דונם.

היקף העבודה: כ-250 מיליון ₪.

מזמין העבודה: משרד הבינוי והשיכון, מחוז ירושלים.