דקר בניין והנדסה

שערי העיר העתיקה

עלות ביצוע
דונם
משך ביצוע