אודות החברה

אודות החברה

דקר בניין והנדסה, אחת החברות המובילות בתחומה, מתמחה בניהול פרויקטים ובפיקוח על ביצועם, בתיאום תכנון, בקרה הנדסית ובמגוון תחומי ההנדסה האזרחית – תכנון כבישים, מסילות, שדות תעופה, תכנון תנועה ועוד, וכן בתחומי תשתיות ובניין. 

לחברה משרד ראשי הממוקם בתל אביב ושני סניפים האחד בחיפה והשני בירושלים.

עם לקוחות החברה נמנים מוסדות אלו: משרד הביטחון, נת"י (החברה הלאומית לדרכים), משרד הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה, רכבת ישראל, חברת נתיבי איילון, רשות שדות התעופה, חברת נ.ת.ע, רשויות מקומיות וגורמים נוספים מן המגזר הפרטי והציבורי.

השרותים הניתנים על ידי החברה בתחום הניהול כוללים תאום תכנון משלב היזום ועד לגמר הביצוע, פיקוח על הביצוע, וניהול פרוייקט עד גמר הביצוע.

בתחום התכנון נותנת החברה שרותים משלב תכנון צל/תכנית אב, דרך הכנת תב"עות ועד תכנון מפורט ופיקוח עליון, תוך קבלת אישורים מכל הרשויות מהועדה הארצית, ות"ל, ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות, , וכיו"ב.

העבודה במשרדי חברת דקר מתנהלת על פי אמות מידה מקצועיות ועדכניות, ומותאמת לדרישות הביצוע המתקדמות ביותר, זאת לצורך נהול, תכנון, ניהול לוחות זמנים וכתבי כמויות ובקרה.

במטרה לעמוד ברמה נאותה של ניהול, תכנון וביצוע, החברה פועלת גם על פי תקן האיכות הבינלאומי "ISO 2019".

חברת דקר מוכרת ורשומה כחוק בארגון האקדמאים העצמאיים, באגודת מהנדסי הניהול והפיקוח ובאגודת מהנדסי הכבישים, התנועה והתחבורה בישראל.

פרוייקטים

לעמוד הפרוייקטים שלנו