פרוייקטים

מגוון פרוייקטים בתחומים שונים

2015-2020

גשר אדוריים

תיאור קצר

גשר

תיאור קצר

אינטל

חניה מקורה

הרחבה - נגבה

תיאור קצר

מתחם רכבת

נתניה

שכונת רבין

קרית אונו